Vizyonumuz

Çığır açan yenilikler sunmak
“Yenilikçilik”, temel değerlerimizden birisidir. Müşterilerimize ve bizi çevreleyen topluluklara büyük fayda sağlayan ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin üretilmesini ifade eder. Bunun anlamı şudur ki; biz bu yenilikleri size sunmakla kalmayız, aynı zamanda Defar Havacılık olarak en son teknolojiye sahip,birer iş oratağı olarak kabul ederiz sizi.

“Çığır açan”, adım adım yeniliklerden ziyade, daha fazlasına olan arzumuzu ifade eder. Var olan engelleri aşmaya, ortadan kaldırmaya ve müşterilerimiz ile onların faaliyet gösterdiği endüstrilere yeni boyutlar açacak kuantum atılımını yaratmaya kararlıdır.

“Sunmak”, müşteri odaklılığımızı ve yeniliklerimizi pazara zamanında ve etkin bir şekilde getirmeyi anlatır. Ayrıca, müşterilerimiz için benzersiz, önemli ve Defar Havacılık’in yenilikçi gücü olmaksızın var olamayacak çözümler yarattığımız gerçeğinin de altını çizer.
Müşterilerimize benzersiz rekabet avantajı sağlamak

“Müşteriler” ifadesi, sadakatleri başarımızın temeli olan şirket ve kişilere odaklanmış olduğumuzu vurgular. Aynı zamanda kendi büyümesinin müşterilerinin büyümesine bağlı olduğunun bilincindeki, büyüme odaklı bir şirketi ifade eder. Bu bir yandan da müşterilerin gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük yeniliklerin uygulanmasının da altını çizer.

“Rekabet avantajı”nın anlamı müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını anlıyor olmamızdır. Müşterilerimize, pazarlarında rekabetçi olmalarını sağlayacak ürün, sistem, hizmet ve çözümler sunarız. Müşterisinin başarısında katkısı olan ve güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışırız.
“Benzersiz”, uzmanlığımızla müşterilerimize diğer şirketlerin hiçbir zaman sunamayacakları çözümleri sunduğumuzu belirtir. Bu aynı zamanda mükemmelliğe olan bağlılığımızı ve müşterilerimizin karşılaştığı zorlukları iyi anlamamızın onların rakiplerinden farklı olmasını sağlamasını ifade eder.